top of page

CGS lanserer X-Fog – et unikt, tensidefritt slukkemiddel som møter moderne krav


Det nye brannslukningsapparatet X-Fog fra CGS erstatter dagens skumslukkere og imøtekommer strenge miljøkrav. X-Fog er det eneste væskebaserte slukkemiddelet med høy effekt på markedet som er helt tensidefritt, noe som gjør det enkelt å gå bort fra både PFAS (fluortensider) og andre tensider. Det nye slukkemiddelet er nøye testet av redningstjenesten og er tilgjengelig i beholdere på 6 og 9 liter.


CGS sitt nye brannslukningsapparat erstatter skumslukkere til såkalte fibrøse materialer som tre, papir og tekstil. Brannslukningsappratet består av et miljønøytralt og tensidefridtt slukkemiddel med opptil fire ganger bedre slukkeeffekt enn vann. X-Fog gir også forebyggende brannbeskyttelse ved å både slukke og impregnere, noe som forhindrer at brannen tennes på nytt under slukningsarbeidet. Den gode slukningseffekten gir også en svært rask varmereduksjon i brannen. Det innebærer at de brennbare og giftige gassene som oppstår reduseres, noe som igjen gir et bedre miljø for brukeren.


Ifølge statistikk fra det svenske MSB er 98 % av alle branner klasse A, det vil si branner i fibrøse materialer der man ikke trenger å bruke skum som slukkemidler . X-Fog klassifiseres som vann med tilsetningsstoff, og brukes i dag av den svenske redningstjenesten ved skog-, hus- og industribranner. Gjennom CGS blir nå dette nye brannslukningsapparatet også bredt tilgjengelig som en håndslukker på 6 og 9 liter.


- X-Fog gir helt nye forutsetninger for å slukke branner uten at det går ut over menneskers helse og miljø. Stort sett alle skumslukkere kan erstattes, sier Melker Lang, produktsjef hos GPBM Nordic AB, som står bak merket CGS.


I dag finnes det ingen grunn til å sette ut AB-slukkere i offentlige rom, som for eksempel på skoler, kontorer eller hoteller. AB-skum anbefales på steder hvor det virkelig foreligger en risiko for pølbranner, noe som totalt sett utgjør en svært liten andel av alle branner.


Bruk den riktige brannslukkeren på rett plass

X-Fog er den eneste væskebaserte slukkeren med høy slukkeeffekt på markedet som også er helt tensidefri. Slukkemiddelet inneholder ingen kjemiske stoffer som har kreftfremkallende, mutagene eller reproduksjonstoksiske egenskaper. Det betyr at middelet er en bærekraftig og miljøvennlig brannbeskyttelse, uten at det går ut over brannsikkerheten.


Man er i gang med å iverksette en ny lovgivning for å stoppe bruken av skumslukkere som inneholder fluortenisid (PFAS), som lenge har vært bransjestandard. I Sverige foreskriver dessuten Miljöbalken at man ikke skal bruke skum, og i følge MSB bør man unngå skumslukkere der det er mulig . Skum som når bakken bidrar til å forgifte vannmagasiner og grunnvann. PFAS, som har blitt studert mer enn tensider generelt, har blitt funnet i drikkevannskilder i Norge, og brannskum som renner ned i vannet kan være en av kildene. Deretter kan dyr få i seg fluortensidene gjennom vannet. Tensidene kan lagres i for eksempel leveren og blodomløpet. .


- Vi tar til orde for riktig brannslukker på rett sted. Det bør være en regel snarere enn unntaket at man erstatter skumslukkerne. Vår X-Fog-brannslukker er helt fri for tensider, til forskjell fra andre væskeslukkere på markedet. At de gamle skumslukkerne med fluortensider er på vei ut, er bra – men jobben stopper ikke der. Ikke erstatt én type tensider med en annen, sier Melker Lang, produktsjef hos GPBM Nordic AB.


Alle tensider kan føre med seg gifter som utvikles i brannen ned i grunnvannet, noe som gir en negativ miljøpåvirkning. X-Fog sin EC50-verdi, det vil si den målte verdien som viser hvor giftig et stoff er, er høy (4,1 %). Den målte verdien er langt høyere enn verdien til andre slukkemidler (0,09 %). En annen viktig faktor er PNEC-verdien, som angir hvor mye et stoff må spres ut for å ikke være giftig for omgivelsene. Det nye slukkemiddelet klassifiseres som miljønøytralt med en PNEC-verdi på 17 500 liter, noe man kan sammenligne med de andre målte slukkemidlene som har en PNEC-verdi på 75 millioner liter.[1] Fibrøse materialer er faste materialer som tre, papir, tekstil og ulike plastmaterialer. Når disse materialene tar fyr, utgjør de det som kalles en klasse A-brann. Klasse B betyr at det brenner i væske og/eller i faste stoffer som kan gå over i væskeform. Klasse C innebærer gassbranner, og klasse D omfatter brann i metall og metallegeringer. Klasse F er brann i matoljer og matfett.

[1] En høy EC50-verdi (4,1 %) og en lav PNEC-verdi (17 500 L) gjør X-Fog miljønøytral. EC50 er et mål som viser hvor giftig et stoff er (akutt toksisitet). En høy EC50-verdi er ønskelig, og desto høyere verdi, desto mindre akutt toksisk er produktet. X-Fog har en EC50-verdi på 4,1 %, noe som kan sammenlignes med den nest beste målte verdien på 0,09 %. PNEC er et mål som viser hvor mye et stoff må spres ut for å ikke ha en giftig (toksisk) effekt. X-Fog har en PNEC-verdi på 17 500 liter, noe som kan sammenlignes med den nest beste målte verdien på 75 000 000 liter.

[1] Kilde: MSB; IDA – Åtgärder vid byggnadsbränder; https://ida.msb.se/ida2#page=89e6066d-26ac-47e6-9d3a-48284b96124f

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page