top of page
Omalgsbild_CO2.jpg
Koldioxidsläckare
Koldioxidsläckmedel

KARBONDIOKSID

Karbondioksid-slokker inneholder komprimert karbondioksid gass, noe som gir en helt ren slokking med minimale etterskader.

Ren slokking med minimale etterskader.

Karbondioksid-slokker inneholder komprimert karbondioksid gass, noe som gir en helt ren slokking med minimale etterskader. CGS karbondioksid apparater er godkjent i brannklasse B, branner i ildsfarlige væsker så som bensin, olje etc. men er også godt egnet til slokking av branner i elektriske anlegg, datarom osv. CGS karbondioksid apparater kan også benyttes ved branner i elektriske anlegg inntil 1000V, med en sikkerhetsavstand på min 1 meter.

CGS Verkstad koldioxid.jpg

Å tenke på

Karbondioksid fortrenger oksygen. Det må derfor utvises forsiktighet ved bruk i små uventilerte rom grunnet faren for kvelning. CO2 gassen i apparatet holder ved utløsning av apparatet en temperatur på om lag -80 °C og kan forårsake forfrysning ved direkte kontakt.

kemi_laboratorium.jpg

Spesielle egenskap

  • Høy korrosjonsmotstand med rustfrie materialer i ventil og håndtak

  • Lanse for sikker slokking med god avstand til brannen

  • Ren slokking med minimale etterskader

Bruksområder:

Karbondioksid gir en ren slokking uten restprodukter og egner seg derfor spesielt godt i lokaler med kostbart mekanisk eller elektronisk utstyr. Også i offentlige miljøer hvor etterskader i form av pulver eller skum bør unngås.

   Industri

   Matvareindustri

   Kjemisk industri

   Offentlig virksomhet

   Storkjøkken

   Datasentraler

   Laboratorier

   Sykehus

   Fargehandel

Produkter

CGS brannslokkere selges via forhandlere og på vår nettbutikk www.gpbmnordic.no

600216-60.png
CGS miljömärkning.png
ARBEIDSTEMPERATUR
-30 °C till +60 °C
ARBEIDSTRYKK
220 Bar
DIMENSJONER
145 x 700 mm
EFFEKTIVITETSKLASSE
89B
KASTELENGDE
21 sek
MODELL
K5TGX
STØRRELSE
5 kg
VEKT
14,8 kg
bottom of page