top of page
vågor.png
PFAS-fri
Fluorfri
Tensidfri
X-FOG

X-Fog håndslukker er 100 % tensidfri, har høy slukkeeffektivitet, solid beskyttelse mot gjenantenning og en svært sterk miljøprofil.

X-Fog brandsläckare
vatten

X-FOG

Brannslukningsapparatet X-Fog er en fullgod erstatning for skumslukkere i nesten alle miljøer. Den unike, miljønøytrale væsken i X-Fog gjør at apparatet ikke har noen skadelig effekt på helse eller miljø.

X-Fog er godt utprøvd som slukkemiddel av blant annet den svenske redningstjenesten og har blitt brukt i en rekke ulike miljøer og situasjoner.

Nå tilgjengelig som håndslukningsapparat i to størrelser, 6 og 9 liter.

I motsetning til miljøskadelige, fluortensidbaserte slukkemidler, inneholder X-Fog ingen kjemiske stoffer med kreftfremkallende, mutagene eller reproduksjonstoksiske egenskaper. En høy EC50-verdi (4,1 %) og en lav PNEC-verdi (17500 l) gjør at X-Fog er miljønøytral.

Xfog Brandsläckare
 9 L
6 L
Vattendroppar

Slukkeeffektiv og forebyggende

Slukkemiddelet X-Fog har opptil fire ganger bedre slukkeeffekt enn vann og virker både aktivt og som en forebyggende brannbeskyttelse ved å være slukkende og impregnerende, noe som hindrer gjenantenning i det brennende materialet.

Den gode slukkeeffekten gir også en meget rask varmereduksjon av brannen, dette gjør at andelen brannfarlige og giftige gasser som oppstår reduseres, som igjen skaper et bedre miljø for brukeren.

Släcker brand med X-Fog
xfog

Riktig brannslukker på rett plass

MSBs, , den svenske kjemikaliemyndigheten, sammenstilte statistikk over alle landets brannhendelser viser at det var behov for B-skum i mindre enn 2 % av brannene.  Hele bransjen er nå i ferd med å endre seg og forlater den gamle, vanemessige adferden. Retningslinjene for valg og plassering av brannslukningsapparater er endret.

 

SVEBRA, det svenske brannsikkerhetsselskapet, anbefaler A-slukkere i alle offentlige lokaler som hoteller, skoler, sykehus, kontorer og butikker. Klasse A anbefales også for lager, sagbruk, snekkerverksted, boder og arbeidsboder. 

A-släckmedel i skollokal
A-klass brand

X-Fog – evaluert og testet i en uavhengig studie på oppdrag fra MSB (den svenske myndigheten for samfunnssikkerhet og beredskap) og den svenske kjemikaliemyndigheten

"

X-Fog garanterer:

  • Høy slukkeeffektivitet. 

  • Solid beskyttelse mot gjenantenning. 

  • Veldig rask varmereduksjon. 

  • Renere brukermiljø. 

  • Bransjeledende miljøprofil. 

Bruksområder:

   Kontorer

   Hoteller

   Skoler

   Biblioteker

   Butikker

   Pleie- og sykehjem

   Restauranter

   Lager

   Verksteder

   Boder og lignende
 

Hva betyr skiftet bort fra tensider?

Det pågår for tiden lovarbeid for å stoppe bruken av skumslukkere som inneholder fluortensider (PFAS).  Den svenske bransjeforeningen SVEBRA fraråder at skumslukkere med fluortensider bringes ut på markedet. Bruken av tensider er i dag utbredt i brannslukking og over fem millioner svensker får i seg PFAS-forurenset drikkevann i hjemmene sine via kjøkkenkranen.

 

Fluortensider er svært vanskelige å bryte ned og er derfor miljøfarlige når de brukes til brannslukking. De fleste eksisterende flytende brannslukkere på markedet inneholder også andre tensider som tar med seg giftstoffer som utvikles i brannen ned til grunnvannet. Uforsiktig bruk av tensider i brannslukking kan føre til miljøkriminalitet. 

X-Fog är snällt mot miljön

Produkter

600146-60 - X-FOG.png
600147-60 - X-FOG 9L.png
CGS miljömärkning.png

CGS brannslokkere selges via forhandlere og på vår nettbutikk www.gpbmnordic.no

CGS miljömärkning.png
MODELL
WA6XF-A
STØRRELSE
6 L
BRANNKLASSE
A
EFFEKTIVITETSKLASSE
34A
TØMMETID
43sek
KASTELENGDE
4-5m
ARBEIDSTRYKK
15 Bar
DRIVGASS
N₂, Kvävgas
VEKT
9,3Kg
DIMENSJONER
160x501mm
ARBEIDSTEMPERATUR
+5 ° C till +60 °C
SLOKKEMIDDEL
X-Fog
SERTIFISERING
EN3-7, CE
MODELL
WA9XF-A
STØRRELSE
9 L
BRANNKLASSE
A
EFFEKTIVITETSKLASSE
43A
TØMMETID
50sek
KASTELENGDE
4-5 m
ARBEIDSTRYKK
15 Bar
DRIVGASS
N₂,
VEKT
14kg
DIMENSJONER
185x588mm
ARBEIDSTEMPERATUR
+5 ° C till +60 °C
SLOKKEMIDDEL
X-Fog
SERTIFISERING
EN3-7, CE
bottom of page