top of page
Omalgsbild_sjöfart.jpg

Brannvern
SHIPPING

Hvem setter sikkerhetskravene til skip?

SOLAS, Den internasjonale konvensjonen som omhandler sikkerhet til personell og skip på sjøen er en internasjonal sjøsikkerhetsavtale fra Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO), den maritime avdelingen til FN. Den regulerer sikkerheten til sjøs, for alle havgående fartøyer. Organisasjonen har utarbeidet regler og forskrifter som tar sikte på å redusere risiko for å beskytte menneskers liv og miljø. I Norge er dette regulert av forskrifter utstedt av Sjøfartsdirektoratet.

Økende bruk av litiumion-batterier i sjøfart utgjør en alvorlig brannfare

Barretubrand.png

Hvordan man skal håndtere branner i litium-ion-batterier blir et stadig mer aktuelt problem for rederier. Litiumion-batterier er nå overalt rundt oss, fra mobiltelefoner, datamaskiner til elbiler. Litiumion-branner utgjør en unik brannrisiko da denne typen brann krever et spesifikt slukkemiddel kalt AVD.

 

Når en batteribrann oppstår og battericellene når en tilstand som kalles termisk nedsmelting, kan cellene oppnå en temperatur på opptil 900°C. På dette stadiet er et klassisk slukkemiddel mer eller mindre ineffektivt. AVD-slukkere inneholder vermikulitt som tåler høye temperaturer opp til godt over 1000°C. Slukningsmidlet legger seg som et teppe over brannen som kjøler den ned. Les mer om AVD her.

600123-60_Powder 6kg.jpg

Flere uløselige branner

på skip

 

Det er flere faktorer som gjør brann på skip vanskelig å håndtere sammenlignet med brann på land. Den største årsaken er det isolerte miljøet, som gjør at det kreves en nøye analyse av mulighetene for å evakuere mennesker og for å sikre et effektivt slukkearbeid.

Forebygging av brann på skip

Farlig gods fraktes daglig med skipsfart, noe som stiller krav til å beskytte miljøet vårt mot utslipp i forbindelse med brann. For å redusere brannfaren på skip er det nødvendig å oppfylle høye krav til innredning, slukkemidler og slukkeutstyr. Det er også viktig at mannskapet har god kjennskap til brannslukking, at skipene er designet med tanke på brannsikkerhet og at det er tilstrekkelig brannslukningsutstyr om bord.

 

Når det gjelder brannsikkerhet er det viktig å ha kunnskap om hvilket utstyr som kreves for brannsikring om bord og hva en brann- og sikkerhetsplan er og hvordan den skal utføres.

Anbefalte brannslukningsapparater:

Siden brann på skip er mer alvorlig ved at brannen ikke kan unnslippes - er det viktig å brannsikre alle områder. Alle områder krever ulike slukkemidler avhengig av type brannrisiko i nærområdet.

 

Store maskiner og biler reiser ofte med litiumion-batterier. Disse medfører en unik brannrisiko, da en brann i et litiumion-batteri er vanskelig å slukke med et tradisjonelt slukkemiddel. For å redusere brannen er AVD det beste alternativet. Les om AVD her.

 

For en mer detaljert anbefaling i forhold til dine behov, vennligst fyll i skjemaet under, så tar vi kontakt.

Wheelmark_black.png

Alle våre brannslukkere er sertifisert med Wheelmark,

som er et krav for brannslukkere innen sjøfart.

Anbefalte produkter

600195-60.png

SKUMSLOKKERE

600124-60.png

PULVERSLOKKERE

600201-60.png

PULVERSLOKKERE PÅ HJUL

600147-60.png

X-FOGSLOKKERE

600233-60.png

AVD-SLOKKERE

600234.png

AVD-SLOKKERE PÅ HJUL

600216-60.png

KARBONDIOKSIDSLOKKERE

600205-60.png

KARBONDIOKSIDSLOKKERE PÅ HJUL

Vi hjelper deg

 

Trenger du hjelp til å velge de riktige produktene for din bedrift, eller finne din nærmeste forhandler?

 

 

Fyll ut skjemaet eller kontakt oss direkte på info@gpbmnordic.no

Kontakt oss

Takk for meldingen!

bottom of page